Ballonsport

Normalt forbinder de fleste mennesker nok ikke ballonflyvning med en konkurrencesport, men faktisk holdes der jævnligt nationale og internationale stævner, hvor der konkurreres i flere discipliner. Stævnerne løber over flere dage for at sikre, at der kan konkurreres i flest mulige discipliner.

Desuden er vi meget afhængig af vejret.
Aflysninger på grund af regn, blæst og kraftig termik er ret almindelige.

Når, der her i Danmark holdes stævner, vil aktiviteterne i luftens finde sted tidligt om morgenen (lige efter solopgang) og hen under aftenen, sådan at landing finder sted før solnedgang. Midt på dagen er der oftest for meget termik.


I den efterfølgende oversigt beskrives ballonsportens discipliner kort. Markeren er oftest en lille sandpose med ballonens identitet.


Det skal her nævnes, at nedkast af markere for at markere, at ballonen har været over et bestemt sted, nu er afløst af elektroniske enheder, der logger en nøjagtig GPS position, når piloten trykker på knappen – oftest for at markere, at her ville jeg kaste min marker.


Forklaringen herunder billederne er dog baseret på den fysiske udgave, hvor man benytter markere.

Marker kastes
Målkryds
Vi kommer tæt

_

1. Pilot Declared Goal

Piloterne vil forsøge at droppe en marker tæt på et mål, udvalgt og deklareret af ham/hende før flyvningen. Resultatet er afstanden fra markeren til det nærmest gyldige deklarerede mål. Korteste afstand er bedst.

2. Judge Declared Goal

Piloterne vil forsøge at droppe en marker tæt på et angivet mål. Resultatet afstanden fra markeren til målet. Korteste afstand er bedst.

3. Hesitation Waltz

Piloterne vil forsøge at droppe en marker tæt på én af flere mulige mål sat af stævneledelsen. Resultatet er afstanden mellem markeren og målet. Jo nærmere piloterne kommer til et af målene jo bedre. Korteste afstand er bedst.

4. Fly In

Hver pilot vil vælge sit eget startsted og forsøge at flyve ind og droppe en marker på et opgivet mål. Resultatet er afstanden fra markeren til målet. Korteste afstand er bedst.

5. Fly On

Piloterne vil forsøge at droppe en marker tæt på et mål udvalgt og deklareret af piloterne under flyvningen. Resultatet er afstanden fra markeren til deklareret mål (eller nærmeste mål, hvis det er tilladt at deklarere flere mål). Korteste afstand er bedst. Piloten skal deklarere sit Fly On mål ved at skrive dette på den tidligere marker. Hvis den tidligere marker ikke er droppet, eller intet mål er skrevet på den tidligere marker, vil piloten ikke opnå et resultat.

6. Hare and Hounds

Piloterne vil følge en hare ballon og forsøge at droppe en marker tæt på et målkryds udlagt af hare ballonen ikke mere end 2 meter fra kurven efter landingen. Resultatet er afstanden fra markeren til målkrydset. Korteste afstand er bedst.

7. Watership Down

Piloterne vil flyve ind til et startsted for en hare ballon; følge hare ballonen og forsøge at droppe en marker tæt på et målkryds udlagt af hare ballonen ikke mere end 2 meter fra kurven efter landingen. Resultatet er afstanden fra markeren til målkrydset. Korteste afstand er bedst.

8. Gordon Bennett Memorial

Piloterne vil forsøge at droppe en marker indenfor et scoringsområde tæt på et angivet mål. Resultatet er afstanden fra markeren til målet. Korteste afstand er bedst.

9. Calculated Rate of Approach Task

Piloterne vil forsøge at droppe en marker indenfor et gyldigt scoringsområde tæt på et angivet mål. Scoringsområder vil have bestemte gyldighedsperioder, hvor de er åbne for scoring. Resultatet er afstanden fra markeren til målet. Korteste afstand er bedst. En deltager, der ikke opnår at score indenfor et gyldigt scoringsområde og/eller scoringsperiode, vil ikke opnå et resultat.

10. Race to an Area

Piloterne vil forsøge at droppe en marker på den korteste tid indenfor et scoringsområde(r). Resultatet er den opnåede tid fra start til marker drop. Korteste tid er bedst. Tidtagningen ophører på det tidspunkt markeren slippes, falder eller er på jorden set af en observatør eller overgivet i hænderne på en observatør, afhængig af hvad der er først. Observatører må sikre sig at de har stopure, når de er observatører i denne konkurrence.

11. Elbow

Deltagerne vil forsøge at opnå den største ændring i flyveretning. Resultatet er 180 grader minus vinklen ABC. Størst vinkel er bedst.

12. Land Run

Piloterne vil forsøge at opnå det største areal af trekanten “A”, “B” og “C”. Resultatet er arealet af trekanten ABC. Størst areal er bedst.

13. Minimum Distance

Piloterne vil forsøge at droppe en marker tæt på et fælles startsted efter at have fløjet i en minimum angivet tidsperiode. Resultatet er afstanden fra markeren til startstedet. Korteste afstand er bedst.

14. Shortest Flight

Piloterne vil forsøge at droppe en marker tæt på startstedet inden for et scoringsområde(r). Resultatet er afstanden fra markeren til startstedet. Korteste afstand er bedst.

15. Minimum Distance Double Drop

Piloterne vil forsøge at droppe 2 markere tæt på hinanden i forskellige scoringsområder. Resultatet er afstanden mellem markerne. Korteste afstand er bedst.

16. Maximum Distance Time

Piloterne vil forsøge at droppe en marker så langt væk fra startstedet som muligt indenfor en maximum sat tidsperiode. Resultatet er afstanden fra markeren til startstedet. Størst afstand er bedst.

17. Maximum Distance

Piloterne vil forsøge at droppe en marker så langt væk som muligt fra startstedet indenfor angivne scoringsområde(r). Resultatet er afstanden fra markeren to startstedet. Størst afstand er bedst.

18. Maximum Distance Double Drop

Piloterne vil forsøge at droppe 2 markere så langt fra hinanden som muligt i scoringsområderne. Resultatet er afstanden mellem markerne. Størst afstand er bedst.

19. Angle

Piloterne vil forsøge at opnå den største kursændring i forhold til en opgivet retning. Ændringen i kursen er vinklen mellem den opgivne retning og kurslinien “A-B”. Resultatet er vinklen mellem den opgivne retning og kurslinien “A-B”. Størst vinkel er bedst.